ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΦΕ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Με υπουργική απόφαση καταργείται ως ημέρα αργίας η θρησκευτική
γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων
γλωσσών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι υπεγράφη από την Υφυπουργό
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μακρή, η με αριθμ.
8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ.
219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και
αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών».
Επομένως, τα Φροντιστήρια την ημέρα αυτή θα λειτουργήσουν κανονικά.