Φυσική Β’ Λυκείου Προσανατολισμού


Έργο από Α’ Λυκείου

Θεωρία

ΘΕΩΡΙΑ στο ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στο ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Κεφάλαιο 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Θεωρία

ΘΕΩΡΙΑ στην ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ στην ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στην ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ- ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ στην ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

Διαγωνίσματα

1ο Διαγώνισμα Φ.Β.Λ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


Κεφάλαιο 2 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΘεωρίαΑσκήσεις

ΟΡΜΗ – ΚΡΟΥΣΗ

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στις ΚΡΟΥΣΗ


Κεφάλαια 3 + 4 : ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ & ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ


Κεφάλαιο 5 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ασκήσεις

Ασκήσεις στον Στατικό Ηλεκτρισμό

Ασκήσεις στους Πυκνωτές

Ασκήσεις στο Ομογενές Μαγνητικό Πεδίο


ΣΤΕΡΕΟ (προετοιμασία για Γ’ Λυκείου)