Φυσική Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

1.1 Μαγνητικό Πεδίο σε ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Θεωρία

Μαγνητικό Πεδίο σε ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

Ασκήσεις

Α΄ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

Β΄ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

Γ΄ & Δ΄ ΘΕΜΑ Μαγνητικό πεδίο

1.2 ΔΥΝΑΜΗ Laplace

Θεωρία

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ασκήσεις

Α΄ΘΕΜΑ Δύναμη Laplace

Β΄ΘΕΜΑ ΔΎΝΑΜΗ Lalpace

Γ΄ & Δ΄ΘΕΜΑ ΔΎΝΑΜΗ Lalpace

1.3 ΕΠΑΓΩΓΗ

Θεωρία

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Ασκήσεις

Α΄ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

Β΄ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΘΕΜΑ Γ΄& Δ΄ ΕΠΑΓΩΓΗ

1.4 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Θεωρία

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

Ασκήσεις

ΘΕΜΑ Α΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΘΕΜΑ Β΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ Γ&Δ΄ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Επαναληπτικές Ασκήσεις – Α ΘΕΜΑ

Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις – Β ΘΕΜΑ

Επαναληπτικές Ασκήσεις – Γ ΘΕΜΑ

Επαναληπτικές Ασκήσεις – Δ ΘΕΜΑ


Κεφάλαιο 1 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

2.1. ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Θεωρία

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Ασκήσεις

ΘΕΜΑ Α΄ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Ασκήσεις στις Μηχανικές Ταλαντώσεις

Απλή Αρμονική Ταλάντωση και Δυναμική

Διαγωνίσματα

Τεστ στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

Διαγώνισμα στις ΑΑΤ

2.2. ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρία

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ασκήσεις

Ασκήσεις κατανόησης στις Φθίνουσες Ταλαντώσεις

Venta de anadrol 50, anabolic bodybuilding side effect outrage buy femara 2 5 letrozole with uk shipping do you know “express” bodybuilding?

Α΄- Β΄- Γ΄ ΘΕΜΑ στις Φθίνουσες Ταλαντώσεις

2.3. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρία

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ασκήσεις

Ασκήσεις στις Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις

2.4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Θεωρία

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Ασκήσεις

Ασκήσεις στο Διακρότημα

Ασκήσεις στη Σύνθεση Απλών Αρμονικών Ταλαντώσεων


Κεφάλαιο 3 : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

3.1 ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Θεωρία

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΡΕΥΣΤΩΝ

Ασκήσεις

Ασκήσεις στην Ισορροπία Ρευστών

3.2 ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Θεωρία

ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Ασκήσεις

Α’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

Β’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

Γ’-Δ’ ΘΕΜΑ στα Ρευστά σε Κίνηση

Ένθετο Ασκήσεων στο Ρευστό – Εξίσωση Bernoulli

3.3 ΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ

Θεωρία

Ιξώδες ενός ρευστού

Ασκήσεις

Ασκήσεις στην Τριβή στα Ρευστά

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στα ΡΕΥΣΤΑ


Κεφάλαια 4 : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.1 ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Θεωρία

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ

Ασκήσεις

Πρώτες Ασκήσεις στην Κινηματική του Στερεού

Α΄ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

Β΄ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

Γ’ – Δ’ ΘΕΜΑ στην Κινηματική του Στερεού

4.2 ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Θεωρία

ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Ασκήσεις

Α΄ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

Β΄ ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

Γ’ – Δ’ ΘΕΜΑ Ροπή Δύναμης

4.3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Θεωρία

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.4 ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Θεωρία

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.5 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Θεωρία

Θ. Ν. ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ασκήσεις

Α΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

Β΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

Γ’ – Δ΄ ΘΕΜΑ Ροπή Αδράνειας – 2ος Θ.Ν.

4.6 ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ

Θεωρία

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Ασκήσεις

Α΄ ΘΕΜΑ Στροφορμή

Β΄ ΘΕΜΑ Στροφορμή

Γ΄ – Δ’ ΘΕΜΑ Στροφορμή

4.7 ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Θεωρία

ΕΡΓΟ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ασκήσεις

Α΄ ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Β ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Γ΄ – Δ΄ ΘΕΜΑ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στο Στερεό


Κεφάλαιο 5 : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5.1 ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΣΕΩΝ

Θεωρία

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ασκήσεις

Α΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Β΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Γ΄ – Δ΄ ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

5.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

Θεωρία

Ασκήσεις

Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ορισμένα θέματα προέρχονται από την τράπεζα θεμάτων του Yπουργείου Παιδείας (Study4Exams)