Χημεία Α’ Λυκείου


Κεφάλαιο 1 : Βασικές έννοιες

Θεωρία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

1ο Διαγώνισμα Χ.Α.Λ. Διαλύματα


Κεφάλαιο 2 : Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί

Θεωρία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


Κεφάλαιο 3 : Οξέα-Βάσεις-Άλατα-Οξείδια

Θεωρία

ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΟΞΕΙΔΙΑ – ΑΛΑΤΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ


Κεφάλαιο 4 : Στοιχειομετρία

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ


Eπαναληπτικά

Ασκήσεις

Θέμα Β – Δ Τράπεζα Θεμάτων 2021