Χημεία Β’ Λυκείου Προσανατολισμού


ΟΡΓΑΝΙΚΗ – ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεωρία

ΚΑΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ασκήσεις

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαγωνίσματα

1ο Διαγώνισμα Β.Γ.Λ. Ονοματολογία


Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες

Θεωρία

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Ασκήσεις

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Διαγωνίσματα


Αλκοόλες – Φαινόλες

Θεωρία

Ασκήσεις

Διαγωνίσματα


Καρβοξυλικά οξέα

Θεωρία

Ασκήσεις

Διαγωνίσματα


Βιομόρια και άλλα μόρια

Θεωρία

Ασκήσεις

Διαγωνίσματα

❋https://periepistimon.com/wp-content/uploads/2021/12/ΧΗΜΕΙΑ-ΑΠΟ-Β-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-.pdf